Další v pořadí Virtuálního závodu je trať ATRON .... :)