V zhledem k tomu že je drifterská sezóna v plném proudu a na tréninky do Litvínova se již nedostavujete v tak hojném počtu, musíme zavést systém závazné registrace do tréninků, aby byla účast jezdců zajištěna a neopakovala se negativní zkušenost z předešlého tréninku.

Pro jezdce který již mají na drifting.cz profil jezdce, tak to bude řešeno klasickou přihláškou "do závodu" a pro neregistrované jezdce v rámci šampoinátu, bude možnost se taktéž přihlásit a to je bude zavazovat a zároveň opravňovat k vstupu do areálu a následného celodenního trénování.

Cena za trénink je 2.000Kč/auto/den

Věříme, že toto opatření pomůže nejen vám, ale hlavně i nám organizátorům