Pro nadcházející závod v Sosnové se nám podařilo na rychlo zajistit elektriku pro jezdce do depa.

Generátor bude umístěn v centru depa tak aby byla co nejspravedlivější vzdálenost pro všechny jezdce.

Vezměte si sebou jen prodlužovací kabely (220V) k připojení, které není v našich silách zajistit pro všechny.

Důležité info, generátor bude od 0:00 do 6:00 vypnut z důvodu nočního klidu.

V celém areálu je naistalován kamerový systém, pokud bude zjištěno napojení na jiné místo než bude u centrály, bude to bráno jako hrubé porušení a celý tým s jezdcem bude diskvalifikován ze závodu !!

Cena elektřiny je započítána ve startovném ... 

Neviděnou v Sosnové


Team CDS