PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ SOUKROMÍ

Vážení návštěvníci,

Drift Klub v AČR si velmi váží Vaší důvěry a klade velmi velký důraz na ochranu Vašich údajů, včetně údajů osobních, při jejich zpracování. Drift Klub v AČR zpracovává veškeré osobní údaje výlučně v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů.

Cílem tohoto prohlášení je informovat o zpracování osobních údajů, ke kterému dochází v souvislosti s návštěvou webových stránek Drift Klub v AČR (https://www.drifting.cz), jakož i o některých dalších případech zpracování osobních údajů, kdy při činnostech Drift Klub v AČR dochází ke zpracování osobních údajů dalších.

 

1) Zpracování protokolových souborů (access a error logy na serverech)

V rámci přístupu na své webové stránky zpracovává Drift Klub v AČR protokolové soubory o přístupu k těmto webovým stránkám, a to za účelem ochrany svých oprávněných zájmů spočívajících v zajištění ochrany webových stránek a zlepšení jejich fungování. Protokolové soubory jsou tak zpracovávány bez souhlasu návštěvníka webové stránky a jsou uchovávány po dobu 1 měsíce od návštěvy webové stránky nebo do přepsání dalšími záznamy cyklicky.

Zpracování těchto protokolových souborů bude provádět Drift Klub v AČR sama, anebo tímto pověří třetí osobu. Zpracování protokolových souborů zpracovává Drift Klub v AČR následující údaje, které mohou (ale nemusí) zahrnovat osobní údaje návštěvníka webové stránky:

 • Webová stránka, z níž návštěvník webovou stránku Drift Klub v AČR navštívil
 • IP-adresa
 • Datum přístupu a doba přístupu
 • Případný dotaz návštěvníka
 • Kód odpovědi http / https
 • Přenášené skupiny dat
 • Údaj o prohlížeči a operačním systému počítače či mobilního telefonu / tabletu návštěvníka webové stránky

 

2) Zpracování osobních údajů pro zasílání newsletteru

V případě zájmu návštěvníka webových stránek o zasílání newsletteru a dalších reklamních sdělení, bude Drift Klub v AČR za těmito účely zpracovávat, na základě souhlasu, poskytnuté osobní údaje takovéhoto návštěvníka, a to vždy minimálně v rozsahu e-mailové adresy. Pokud poskytne návštěvník Drift Klub v AČR rovněž své identifikační údaje (jméno, příjmení, pohlaví), bude Drift Klub v AČR za uvedenými účely zpracovávat i tyto údaje. Obsah newsletteru a další reklamní sdělení mohou být personalizovány na základě poskytnutých údajů a dalších údajů pro personalizaci obsahu, které Drift Klub v AČR zjistí z chování návštěvníka na webových stránkách, případně newsletteru.

Souhlas s tímto zpracováním osobních údajů (včetně předání některé z třetích osob a tím i v rámci EU a také mimo EU) je zcela dobrovolný, a může být kdykoli odvolán, a to jak zasláním oznámení o odvolání souhlasu písemně na adresu sídla Drift Klub v AČR (viz kontakty) nebo e-mailem na adresu gdpr@drifting.cz. Udělený souhlas lze odvolat rovněž kliknutím na odkaz „Odhlásit Newsletter“ v zaslaném newsletteru nebo reklamním sdělení.

 

3) Zpracování osobních údajů v souvislosti s vyřizováním podnětů, dotazů a reklamací

Pro zodpovězení dotazů a vyřízení požadavků adresovaných Drift Klub v AČR bude Drift Klub v AČR zpracovávat osobní údaje poskytnuté osobou, která dotaz či požadavek vznesla. Takto poskytnuté osobní údaje bude Drift Klub v AČR zpracovávat pouze v nezbytném (poskytnutém) rozsahu a jen do doby vyřízení dotazu či požadavku, nevznikne-li potřeba zpracovávat osobní údaje pro jiný účel (například pro ochranu práv a právem chráněných zájmů Drift Klub v AČR). Tyto osobní údaje jsou poskytovány Drift Klub v AČR dobrovolně, jelikož bez jejich znalosti by Drift Klub v AČR nebyl schopen dotaz či požadavek vyřídit, a proto se jedná o bezsouhlasové zpracování.

Zpracování poskytnutých osobních údajů bude provádět Drift Klub v AČR sama, případně za tímto účelem pověří, v souladu se platnými a účinnými právními předpisy, třetí osobu. Bude-li to vhodné či potřebné je Drift Klub v AČR oprávněn předat zpracovávané osobní údaje svým dodavatelům ke zpracování a vyřízení dotazu, požadavku či reklamace. Konkrétní dodavatel, kterému může Drift Klub v AČR takto osobní údaje předat, se odvíjí vždy od typu služby, která je reklamována. Informace o konkrétním dodavateli, kterému mohou být osobní údaje poskytnuty lze zjistit dotazem adresovaným Drift Klub v AČR prostřednictvím e-mailové adresy gdpr@drifting.cz.

 

4) Použití souborů cookie a analýza webových stránek

Za účelem zlepšení fungování svých webových stránek, vyhodnocení jejich návštěvnosti a za účelem optimalizace marketingových aktivit používá Drift Klub v AČR na svých webových stránkách cookie soubory. Cookie soubory jsou malé textové soubory, které jsou ukládány prostřednictvím prohlížeče lokálně v počítači, pomocí něhož je webová stránka zobrazena. Cookie soubory neslouží a ani neumožňují osobní identifikaci uživatelů webové stránky. Seznam veškerých cookie souborů, které Drift Klub v AČR shromažďuje na svých webových stránkách je k dispozici zde:

NázevTypPopisPlatnost
PHPSESSID Systémové cookies Ukládá informace pro běžný chod webové stránky. Tyto informace musejí být uloženy pro správnou funkčnost stránky. Do uzavření prohlížeče / spojení
_ga Sledování návštěvnosti Tento soubor cookie slouží k odlišení jedinečných uživatelů přiřazením náhodně generovaného čísla jako identifikátoru klienta. Je zahrnut v každé žádosti o stránku webu a slouží k výpočtu údajů návštěvníka, relací a kampaní pro přehledy analytických stránek. 2 roky od nastavení nebo obnovení
_gat_gtag_UA Sledování návštěvnosti Používá se ke zrychlení požadavku na dobu odezvy. Pokud je služba Google Analytics nasazena prostřednictvím Správce značek Google (Google Tag Manager), bude tento soubor cookie pojmenován _gat_gtag_UA_ nebo _dc_gtm_ . 1 minuta
_gid Sledování návštěvnosti Používá se k odlišení uživatelů. 24 hodin
PHPSESSID Systémové cookies Ukládá informace pro běžný chod webové stránky. Tyto informace musejí být uloženy pro správnou funkčnost stránky. Do uzavření prohlížeče / spojení
_ga Sledování návštěvnosti Tento soubor cookie slouží k odlišení jedinečných uživatelů přiřazením náhodně generovaného čísla jako identifikátoru klienta. Je zahrnut v každé žádosti o stránku webu a slouží k výpočtu údajů návštěvníka, relací a kampaní pro přehledy analytických stránek. 2 roky od nastavení nebo obnovení
_gat_gtag_UA Sledování návštěvnosti Používá se ke zrychlení požadavku na dobu odezvy. Pokud je služba Google Analytics nasazena prostřednictvím Správce značek Google (Google Tag Manager), bude tento soubor cookie pojmenován _gat_gtag_UA_ nebo _dc_gtm_ . 1 minuta
_gid Sledování návštěvnosti Používá se k odlišení uživatelů. 24 hodin
ct Plugin sociální sítě Facebook Zaznamenává časové razítko a počet akcí uživatele. Do uzavření prohlížeče / spojení
dpr Plugin sociální sítě Facebook Zjištění ID webového prohlížeče. Trvale nebo do vymazání
act Plugin sociální sítě Facebook Zaznamenává časové razítko a počet akcí uživatele. Do uzavření prohlížeče / spojení
c_user Plugin sociální sítě Facebook Zaznamenává ID uživatele sítě Facebook. Do uzavření prohlížeče / spojení nebo 1 měsíc
datr Plugin sociální sítě Facebook Zjištění ID webového prohlížeče. 2 roky
fr Plugin sociální sítě Facebook Zaznamenává zašifrovaně ID uživatele sítě Facebook a ID webového prohlížeče. 1 měsíc
pl Plugin sociální sítě Facebook Ukládá informace pro běžný chod pluginu Facebook na webové stránce. Trvale nebo do vymazání
presence Plugin sociální sítě Facebook Zaznamenává status Facebook chatu / komunikátoru. Do uzavření prohlížeče / spojení
sb Plugin sociální sítě Facebook Tuto službu využívá sociální síť Facebook, aby ukládala oblíbené webové stránky uživatele. Facebook může tyto informace využít k tomu, aby zobrazoval reklamy na své platformě. Trvale nebo do vymazání
wd Plugin sociální sítě Facebook Zjištění rozměrů okna prohlížeče. Do uzavření prohlížeče / spojení
xs Plugin sociální sítě Facebook Zaznamenává číslo session / spojení a kód secret. Do uzavření prohlížeče / spojení nebo 1 měsíc

V případě, že návštěvník webové stránky nesouhlasí se shromažďováním cookie souborů, může zabránit jejich shromažďování změnou nastavení svého prohlížeče, a to níže uvedeným způsobem:

a) Deaktivace Cookies

Internet Explorer 7/8/9

 • V menu "Nástroje" vyberte možnost "Možnosti internetu"
 • Nyní klikněte na záložku "Ochrana osobních údajů"
 • Pro zablokování všech cookies posuňte v rámečku nastavení posuvník nahoru
 • Vaše nastavení potvrďte "OK"

Firefox

 • V hlavní nabídce klikněte na "Možnosti"
 • Zvolte oddíl "Soukromí a zabezpečení"
 • V sekci Historie deaktivujte volbu "Ukládat"

 

b) Odstranění Cookies

Internet Explorer 7/8/9

 • V menu nástroje vyberte volbu „Zabezpečení“ a poté klikněte na „Odstranit historii procházení“
 • Zaškrtněte zaškrtávací pole „Cookies“
 • Klikněte na tlačítko „Vymazat“

Internet Explorer 10/11

 • V menu nástroje vyberte volbu „Nastavení“ (ikona Ozubené kolo) a poté klikněte na „Odstranit historii procházení“
 • Zaškrtněte zaškrtávací pole „Cookies“
 • Klikněte na tlačítko „Vymazat“

Firefox

 • V hlavní nabídce klikněte na "Možnosti" a následně na „Soukromí a zabezpečení"
 • Vyberte možnost „Vymazat nedávnou historii“
 • Zvolte „Vše“ u volby „Časové období mazání“
 • Rozklikněte detaily kliknutím na šipku o volby „Podrobnosti“, Zaškrtněte pole „Cookies“ a stiskněte tlačítko vymazat

Chrome

 • Klikněte na ikonu "3 tečky" vpravo nahoře
 • Další nástroje / vymazat údaje o prohlížení
 • Vyberte "Základní"
 • Nastavte časové období "Od počátku věků"
 • Zaškrtnout "Soubory cookie a jiná data webů"
 • Vymazat data

Ostatní prohlížeče

Návod na deaktivaci a odstranění Cookies naleznete v nápovědě příslušného prohlížeče, případně se obraťte na výrobce prohlížeče.

 

5) Google Analytics a Google Adwords - analýzy přístupů na webové stránky

K analýze webových stránek pomocí cookie souborů používá Drift Klub v AČR službu Google Analytics, vyvinutou a provozovanou společností Google Inc., se sídlem Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dále jen „Google“).

Analýza pomocí služby Google Analytics probíhá tak, že informace o užívání webové stránky vytvořené prostřednictvím shromážděných cookie souborů jsou přeneseny na server Google v USA a tam podrobeny příslušné analýze. V důsledku anonymizace IP-adres, která je na webových stránkách Drift Klub v AČR nastavena, dochází před přenosem dat na server Google v USA ze strany Google ke zkrácení IP-adresy, a to v některém z členských států EU či Evropského hospodářského prostoru. Jen ve výjimečných případech je úplná IP-adresa přenesena na server Google v USA a teprve tam zkrácena (anonymizována).

Google nebude přenesená data, vč. zkrácené IP-adresy, spojovat s jinými daty. Prohlášení Google o ochraně osobních údajů je k nahlédnutí zde:

http://www.google.com/intl/cz/policies/privacy/

Sběru cookie souborů a jejich analýze prostřednictvím služby Google Analytics může návštěvník webové stránky zabránit jednak

 • Změnou nastavení prohlížeče, jak je uvedeno výše
 • Kliknutím na následující odkaz (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en), čímž bude do počítače umístěn tzv. opt-out-cookie, který zamezí budoucímu ukládání údajů o návštěvě na webové stránce;
 • Instalací pluginu do prohlížeče dostupného zde (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en). Tento plugin funguje jen v příslušném prohlížeči na příslušném počítači a po instalaci nesmí být deaktivován nebo smazán, aby byla zachována deaktivace služby Google Analytics.
 • V rámci služby Google Analytics využívá Drift Klub v AČR i související reklamní funkce poskytované Google, jako jsou přehledy zobrazení v reklamní síti Google, rozšířené reportování anonymních demografických dat (např. věk, pohlaví, zájmy) či zobrazování reklam v obsahové síti na základě zhlédnutých produktů (tzv. remarketing), vč. služby Google AdWords sloužící k personalizaci reklamy a zlepšení zacílení reklamy a tzv. remarketingu. Díky tomu pak může návštěvníkům svých webových stránek nabídnout reklamní obsah, který pro ně bude co možná nejzajímavější.

Personalizaci reklamy může návštěvník webových stránek Drift Klub v AČR vypnout či upravit prostřednictvím svého účtu Google, a to pomocí odkazu dostupného zde.

 

6) Užívání sociální pluginů

Webové stránky Drift Klub v AČR obsahují také sociální pluginy třetích stran, pomocí nichž mohou návštěvníci webových stránek sdílet obsah se svými přáteli a dalšími kontakty. Jedná se o:

 • Plugin sítě Facebook, který je spravován společností Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA
 • Plugin služby Youtube, který spravován společností YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA, dceřiná společnost Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043
 • Plugin služby Instagram, který je spravován společností Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA

Prosím vezměte na vědomí, že tyto sociální pluginy nejsou spravovány Drift Klub v AČR, která tak není odpovědná za případné zpracování osobních údajů výše uvedenými provozovateli (správci) těchto pluginů nebo webových stránek, na které odkazují, ani za jejich funkčnost a případné škody, které by jimi mohly být způsobeny.

 

7) Zpracování osobních údajů

Souhlasím, aby na základě čl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízení zpracoval Drift Klub v AČR moje

 • fotografie
 • videa
 • zvukové záznamy
 • sportovní výsledky

za účelem

 • marketingu (zejména v propagačních materiálech, letácích)
 • prezentace na webu
 • prezentace na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, Twitter apod.)
 • prezentace ve výroční zprávě a dalších informačních materiálech

Dále souhlasím, aby Správce zpracoval i mé

 • telefonní číslo
 • e-mail
 • adresu
 • pohlaví
 • datum narození

za účelem vedení evidence a s tím souvisejícími činnostmi. Souhlasím, aby mé Osobní údaje byly zpracovávány a uchovávány po celou dobu trvání účelu zpracování (tedy i po tom, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem u Drift Klub v AČR evidován).

 

8) Zpracování osobních údajů novinářů

Novináři se mohou v souvislosti s výkonem jejich povolání obracet na Drift Klub v AČR prostřednictvím e-mailové adresy gdpr@drifting.cz. V takovém případě Drift Klub v AČR zpracovává jejich (poskytnuté) osobní údaje za účelem vyřízení odpovědi na jejich dotazu.

Osobní údaje poskytují novináři dobrovolně a bez jejich znalosti by Drift Klub v AČR nebyl schopen jejich dotaz vyřídit, proto se jedná o bezsouhlasové zpracování. Samotná odpověď na dotaz novináře je v systému Drift Klub v AČR uchovávána po dobu 90 dnů a následně je odstraněna či anonymizována. Identifikační údaje a oblast zájmu novináře (například informování spotřebitelů o produktech a službách atd.) zpracovává Drift Klub v AČR dále až po dobu 2 let (od ukončení aktivní komunikace s novinářem), aby mohla kontaktovat novináře v situacích, kdy to bude nutné pro ochranu jejích práv a právem chráněných zájmů (například pro řádné informování veřejnosti). Osobní údaje jsou proto zpracovávány bez souhlasu novináře.

Zpracování osobních údajů bude v tomto případě provádět Drift Klub v AČR sám, případně za tímto účelem pověří, v souladu s platnými a účinnými právními předpisy, třetí osobu.

V případě námitek proti tomuto zpracování kontaktujte Drift Klub v AČR na e-mailové adrese gdpr@drifting.cz.

 

9) Další práva spojená s ochranou osobních údajů

Při zpracování osobních údajů nedochází k rozhodování založeném výhradně na automatizovaném zpracování, které by mělo právní účinky nebo by se jinak významně dotýkalo subjektů údajů, jejichž osobní údaje Drift Klub v AČR zpracovává dle tohoto Prohlášení o ochraně soukromí.

Subjektům údajů, jejichž osobní údaje Drift Klub v AČR zpracovává, náležejí při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy následující práva spojená se zpracováním jejich osobních údajů:

 • Právo na přístup k osobním údajům spočívající v právu obdržet bezplatně na základě žádosti informace o tom, které jejich osobní údaje Drift Klub v AČR zpracovává
 • Právo na opravu jejich zpracovávaných osobních údajů
 • Právo na výmaz jejich zpracovávaných osobních údajů
 • Právo na omezení zpracování jejich osobních údajů
 • Právo na přenositelnost osobních údajů
 • Právo kdykoli odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud je souhlas právním základem pro příslušné zpracování osobních údajů (tj. pro zasílání newsletteru a dalších reklamních sdělení).

Subjekty údajů, jejichž osobní údaje Drift Klub v AČR zpracovává, mají dále, při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy, právo vznést námitku proti zpracování jejich osobních údajů, pokud právním základem zpracování jsou oprávněné zájmy Drift Klub v AČR (tj. v případě zpracování osobních údajů pro vnitřní administrativní účely nebo pro ochranu před případnými soudními spory).

Výše uvedená práva, stejně jako stížnosti, mohou subjekty údajů, jejichž osobní údaje Drift Klub v AČR zpracovává, uplatnit písemně či e-mailem u Drift Klub v AČR jakožto správce osobních údajů, a to na kontaktních údajích uvedených níže.

 

10) Kontaktní údaje správce osobních údajů a pověřence pro ochranu osobních údajů

Správcem osobních údajů zpracovávaných dle tohoto Prohlášení o ochraně soukromí je:

Drift Klub v AČR
Sídlo: Praha 7, Osadní 36, PSČ 17000, Česká republika
IČO: 75122065
Tel: +420-777 216 315
E-mail: gdpr@drifting.cz

Toto prohlášení o ochraně soukromí je platné a účinné od 24.5.2018.