Bohužel se nám nepodařilo domluvit Sosnovu na tento závod, ale věříme že právě i proto že jsme závod udělali dvoudenní, což znamená více ježdění tak vám to nebude tolik líto :)
 
Další závod se blíží a jak již bylo avizováno, tak vstup bude umožněn pouze za splnění podmínek v souvislosti s Covid 19. Snad už naposledy ...
 
Proto si pojďme shrnout COVID podmínky vstupu:
1. na místě bude probíhat ověřování platnosti testu nebo očkování pouze on-line metodou pomocí aplikace čTečka. Z tohoto důvodu je nutné aby všichni návštěvníci i účastníci měli k dispozici:
- vytištěný EU certifikát s QR kódem + občanský průkaz
nebo
2. přinést lékařské potvrzení, že jste prodělali Covid 19 v posledních 180 dnech. Toto potvrzení bude ověřeno pracovníky, kteří na místě budou provádět testování
3. v případě, že nebudete mít platný test nebo plnou formu očkování + 14dní nebo nebudete v ochranné lhůtě 180dnů od pozitivity, bude možnost si na místě nechat udělat antigenní test, ale pouze v režimu samoplátce a to za cenu 199,-Kč
Odpovědi na nejčastější otázky:
- není možné udělat si vlastní test a přinést čestné prohlášení
- nestačí první dávka očkování
- ano, můžete si test udělat jinde, ale musí být z odběrového místa a musíte se při vstupu prokázat certifikátem s QR kódem nebo aplikací
- na místě pouze jako samoplátci, protože na předchozích akcích se nám opakovaně stávalo, že účastník zamlčel testování jinde a pojištovna odmítla uhradit test.
- potvrzení od zaměstnavatele, že Vás testuje, nestačí
- testovány musí být všechny osoby od 6 let a více